CAST | GAL

Décimo segunda edición (2008-2009)

Os centros educativos envórcanse contra o cambio climático

 
A premisa coa que traballarán os participantes, apoiados polo equipo do Programa Voz Natura, será frear o cambio climático.

Nesta edición, Voz Natura proponse sensibilizar a toda a poboación da importacia das actuacións individuais para loitar contra o cambio climático. Os centros realizarán actividades que fomenten o desenvolvemento sostible e as enerxías renovables, así como outras tarefas de acción directa, desde limpezas de zonas degradadas, redución, reciclaxe e reutilización de resíduos a plantacións ou reforestacións.

Como todos os anos, novos centros animáronse a unir os seus esforzos a un programa cuxo obxectivo é fomentar a defensa do medio ambiente entre os escolares para que estes fágano extensible aos seus fogares e á sociedade.

Os proxectos presentados, que se executarán aos longo dos próximos meses, apostan pola importancia das actuacións individuais. Os alumnos e profesores participantes darán a coñecer os efectos do cambio climático e proporán medidas para paliar os seus efectos e involucrar ás familias e ao resto da comunidade educativa no coidado e respecto da natureza.