CAST | GAL

ACTUALIDADE

Volver

 

Como converter a física e a química en algo divertido cun programa innovador


Queda un mes para que acabe o curso e os centros de Voz Natura non queren perder nin un segundo. ¿Un exemplo? O IES de Curtis, onde os profesores Isaac Valiña e Rocío Oreiro coordinan un proxecto multidisciplinar e claro exemplo de innovación educativa. E por certo, facendo unha paréntese, Voz Natura ten na súa web (www.voznatura.es) un apartado específico chamado así, Innovación educativa. Ambos os profesores falan ao alimón. No curriculo de Isaac Valiña figura que cando traballaba no IES de Sar gañou o premio Galicia 2020-21 de Voz Natura. Comezan a súa reflexión dicindo alto e claro que «facemos moitas cousas, e a dirección do centro anima e axuda a que se fagan, e iso hai que agradecelo, a verdade».

Pero realmente, ¿que fan? Pois a relación é longa porque desde setembro desenvolven varias liñas educativas, e a primeira que citan é o proxecto do radón. E ante a evidente sorpresa explícano: «O proceso didáctico consiste na mellora dous coñecementos científicos, afondando e contextualizando a física de partículas na vida cotiá». E engaden: «Iniciouse co estudo de emisións de radon non centro, e de xeito paralelo fixéronse medidas de dito gas nunha réplica a escala dunha cociña e analizamos se ou grao de división dun granito inflúe nas emisións de radón».

Sen dúbida, ninguén nega que son orixinais. ¿Como, se non, cualificar o que denominan Proxecto dá cúlpula xeodésica? «Neste caso estimulamos unha gran diversidade de habilidades como a visión espacial, ou uso dás matemáticas, procesos de debuxo e triangulación e nocións básicas de reciclaxe e economía», din.

Dentro do programa Voz Natura -unha iniciativa de La Voz de Galicia e a Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, e que conta co apoio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Deputación da Coruña, a Fundación Alcoa, El Corte Inglés e a Fundación Ramón Areces- os profesores Oreiro e Valiña tamén desenvolveron unha horta clásica («Levamos a cabo unha ampliación do perímetro e a recolocación dá porta para unha maior conectividade co emprazamento dá cúpula»), proxectos artísticos («Unha obra con tapóns, un sistema holográfico con proxección en 3D, fotocomentario antigo que consistiu en traer fotos familiares antigas que permitiran a interacción entre alumnado e avós e avoas») e un etcétera que neste caso si é moi longo.

E preguntan se o cronista se acorda do da cúpula xeodésica. ¡A ver quen esquece con ese nome! «Para ou vindeiro curso procederemos a ampliación do invernadoiro coa realización doutra cúpula interconectada», rematan. Ideas, sen dúbida, non faltan no IES de Curtis, un centro os profesores queren «visibilizar, iso é ou importante, e ou ano que vén metémonos cos drons».