Experimentando cas propiedades da auga

Imos explorar a súa tensión superficial

Neste snack experiment traballarás o método científico para coñecer máis en profundidade as propiedades da auga.

Sabes como fan algúns insectos para camiñar sobre a auga? Imos descubrilo!

Navega polas gotas da imaxe para moverte polo teu plano da hidrosfera terrestre.

Os puntos que xa visitaches estarán marcados cunha banderiña verde e cun candado os que ainda non podes visitar. Vai paso a paso a través do método científico!

É unha actividade do programa educativo DIXIT do Espazo Abalar da Xunta de Galicia.

Categories: Experimentos, Novedades